รวมภาพกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์สำหรับเยาวชนและชุมชน CSR (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ปี 2561


โครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และคุณทวิช
เตชะนาวากุล กล่าวต้อนรับ กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิเช่น ฐาน Technology for Lift ฐาน ROBOT มหาสนุก ฐาน การแสดงผลงานนักศึกษา ฐาน ซุปเปอร์จรวดขวดน้ำ dารประกวดชุดแต่งกาย
จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดภาพวาดระบายสี และ การแสดงผลงานนักศึกษา รถประหยัดน้ำมัน Honda Econo Thai


รวมภาพ โครงการ ฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 (หลักสูตร กาแฟโบราณกับ
การต่อยอดธุรกิจ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


รวมภาพ โครงการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ (ตอน พอดีพอเพียง) ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สนับสนุนโดย บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้งานประจำวัน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3,10,17,24 ก.พ.
และ 3,10 มี.ค.2561 วิทยากรโดย อ.จง แซ่สง
การประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ รอบนิคมอุตสาหกรมมไฮเทค เพื่อหารือในการ
จัดกิจกรรมโครงการ CRS ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561


รวมภาพบรรยากาศการจัดบูธกิจกรรม งานมหกรรมโลกเปลี่ยนชวน
เปลี่ยนการศึกษาไทย วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพ มหานคร


ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ รอบนิดคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในกิจกรรม CSR
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561
ภาพโครงการ Hi-Tech English Camp 4.0 (ปีที่ 11) รุ่นที่ 4 ได้รับเกียรติจาก คุณชยาภรณ์
อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประธานกล่าวเปิดงาน
โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด โรงเรียนวัด-
สว่างอารมณ์ โรงเรียนปราสาททองวิทยา และ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จำนวน 185 คน


รวมภาพการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทย ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
จัดแสดง ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณ
ผู้บริหารตลาดโก้งโค้ง ที่เอื้อเฟื้อสถานทีให้น้องได้โชว์ความสามารถ
โครงการ Hi-Tech English Camp 4.0 (ปีที่ 11) รุ่นที่ 3 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดบ้านหว้า,โรงเรียนวัดสามเรือน, โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร, โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม,
โรงเรียนวัดกำแพง ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา จรเณร เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และการแสดง
ระบำตาลีกีปัส โดยนักเรียนโรงเรียนวัดสุคันธาราม


รวมภาพบรรยายกาศ โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล
เอสเตท จำกัด (นิคมฯ ไฮเทค) กล่าวต้อนรับ และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับ คณะวิทยากร จาก อบจ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ยังได้รับการสนับ
สนุนอาหาร และ เครื่องดื่มต่างๆ จากท่านผู้ใหญ่ใจดี


บรรยากาศสัมมนาพิเศษ หลักสูตร ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนา PLC ได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ภาพบรรยากาศสัมมนาพิเศษ หลักสูตร "เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนรู้ LD" โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2561


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
จัดอบรมหลักสูตร พูดภาษาอังกฤษคำค่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ทุกวันเสาร์ ที่ 4,11,18,25
สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 วิทยากรโดย ชาวฟิลิปปินส์ Mr.Russ Asi
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 "ข้าวเหนียวมูล 7 สี กับการต่อยอดธุรกิจ"
สนับสนุนโดย บ.ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


รวมภาพโครงการรวมพลังจิตอาสาทำดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561 นำทีมโดย บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด น้องๆ นักเรียน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา และโรงเรียนวัดสุคันธาราม ร่วมทำความสะอาดพื้นที่วัดตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน


โครงการ Hi-Tech English Camps 4.0 รุ่นที่ 2 ปีที่ 11 วันที่ 4, 11, 18 กรกฎาคม  2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม Hi-Tech English Camps ได้แก่ นักเรียนโปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น โดย ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมสนุกกับSTEM
โดยศูนย์ STEM ศึกษา  มรภ.พระนครศรีอยุธยา และ การเตรียมพร้อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต เป็นต้น มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 192 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุคันธาราม
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดสามกอ และโรงเรียนวัดลาดระโหง


การแสดงความสามารถของน้องๆ ทางด้านดนตรีไทย จากโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร โดยจัด
แสดง ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้รับการ
สนับสนุนอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารตลาดโก้งโค้ง คุณนวลนุช  วิไลเสถียร มาตลอด
ภาพงานโครงการ Hi-Tech English Camps 4.0 (ปีที่ 11) วันที่ 6,13,20 มิถุนายน 2561ได้รับ
เกียรติจาก คุณกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธาน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โรงเรียนวัดทำใหม่ และโรงเรียนวัดบ้านหีบ หรือนักเรียนเข้าร่วมกว่าจำนวน 200 คน


การแสดงความสามารถดนตรีไทยของน้องๆ จากโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยแสดง ณ ตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561
ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชน
คนกรุงเก่า ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคมนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561


ภาพบรรยายกาศการอบรม โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (การผูกผ้า
และการจับจีบผ้า) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย อ.เฟื่องยศ ขำละเอียด
โครงการฝึกอาชีพสำหรับชุมชน อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (การจัดแจกันดอกไม้แห้งและช่อดอกไม้
แห้ง) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย อ.เฟื่องยศ ขำละเอียด 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com