ภาพโครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา (ปีที่ 6) จำนวน 5 รุ่น ณ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม จ.อยุธยา
โดยการแสดงจากน้องๆ นักเรียนต่างๆ ได้แก่
>>>> วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
>>>> วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปราสาททองวิทยา
>>>> วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์
>>>> วันที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
>>>> วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนราษฎร์บำรุง

โครงการศิลปะสำหรับเยาวชน (ART CLUB) ปีที่ 3 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอาทิตยา กลั่นดีมา ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และได้รับเกียรติจาก อ.เอกชัย พงษ์อารี เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 36 โรงเรียนพิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ บริษัท ไทยแอดวานซ์
เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด
วันที่ 18 มีนาคม 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ วิทยาลัย
การอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 8 เมษายน 2565

พิธีลงนามความร่วมมือ ปี 2565 กับ Intertek
Industry and Certification Services (Thailand)
Company Limited. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com