ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มิถุนายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี (ญ) 035-351831-35 #107-109
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - Safety Officer 035-729259-61 #108
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานแม่บ้าน สำนักงาน 035-350555 # 0 , 212
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - พนักงานฝ่ายฝึกอบรม (ญ)
- คนสวน (รายวัน)
035-350137-8 ต่อ 14
     

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน พฤษภาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Customer Service Officer 035-350555 # 0 , 212
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี (ญ)
- Logistic Supervisor (ญ)
035-930610-12
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหารประจำบริษัท 035315600 #71103
บริษัท เอส แอนด์ เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด - แม่บ้าน 088-4931321 , 086-8052625
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
- Sale Staff (ญ)
035-351931-35 #107-109
บริษัท อาซาอิ ไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตัดและตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงาน
035-314014-17
บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด - Design Staff 035-350215-9 #16
บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต้มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - Technician
- Product Engineer
- Data Entry
- พนักงานบัญชี
035-350501

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน เมษายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด - พนักงาน Store / Warehouse 096-8827812
บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- โปรแกรมเมอร์
035-227355
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-350122-4
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร 035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานขับรถ (ช)
- พนักงานประสานงานฝ่ายขาย (ญ)
035-314071-3, 081-3588166
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และช่างไฟฟ้า (ช)
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายผลิต (ช)
035-350027-31 #12
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำ) 063-2066970-9 #215
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานแม่บ้าน
- พนักงานฝ่ายผลิต
035-350555 # 0 , 212
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน Packing
- พ่อบ้าน คนสวน
- ช่างเทคนิคซ่อมแม่พิมพ์
- ผู้ช่วยช่าง
035-351465-6 #17
     

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มีนาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (ด่วน) 035-350137-8 #14
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ช)
- พนักงานรายวันทั่วไป (ญ)
- พนักงานรายวัน QC
035-351831-35 #107-109
บริษัท ซุกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ 035-729351-4
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) 035-350555 # 0 , 212
บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-314070
บริษัท มิตซุย (ไฮ-เทค) ประเทศไทย จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- Inspcetor (QA/QC) (ญ)
035-351660
บริษัท วินเนอร์กรูีป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต 087-0536256 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 087-0536256 (ซับ)
บริษัท จอมธนา จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 063-1630031, 098-6371884 (ซับ)
บริษัท เชนน์ เฟอร์นอเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานเย็บจักร 035-902755-8 #222, 204
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-350080 #1109, 1108

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด - Staff Store / Warehouse
- พนักงานฝ่ายผลิต
096-8827812
บริษัท พานิคอม จำกัด - Design Engineer
- Electrical Engineer
- Programing Engineer
- Technician CNC
035-350471-2
098-4015381
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - หัวหน้าประกันคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- หัวหน้าหน่วยช่างซ่อมบำรุง
- หัวหน้าฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- ฝ่ายผลิต
098-2787257
บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด - ช่างเชื่อม ช่างประกอบ
- ช่างซ่อมบำรุง รถพ่วง รถเทรลเลอร์
- ช่างสี / ช่างทั่วไป
035-268543-44
035-750225
092-2658544
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (จ.ปราจีนบุรี) - ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 035-350142-144
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor - Warehouse 035-352028-32 #201
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- ช่างไฟฟ้า (ช)
035-350027-31 #12
บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Production Clerk 035-351510-2 #207
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - พนักงานรายวัน QC
- Staff PPA (แผนกรับรองกระบวนการผลิต)
- Store Staff (ช)
- Production Control Staff (ญ)
- Sales Staff (ญ)
- ช่างเทคนิค (ช)
035-351831-35 #107-109
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด - ช่างควบคุมการผลิต (ช)
- ช่างซ่อมบำรุง (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- แม่บ้านโรงงาน
035-351933-6 #211
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานแม่บ้าน 035-350555 # 0 , 212
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ผู้ช่วยช่าง (ช)
- พนักงาน PACKING
- พนักงาน QC (ญ)
035-351465-6 #17

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค - คนงาน (ช) 035-350142-144
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - หัวหน้าหน่วยประคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ช)
- หัวหน้าหน่วยช่างซ่อมบำรุง
- หัวหน้าฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมเอกสารและข้อมูล
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ช)
- ฝ่ายผลิต
098-2787257
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - Sales Staff (ญ)
- ช่างเทคนิค (ช)
- Production Control Staff (ญ)
- พนักงานรายวันสโตร์ (ญ)
035-351831-35 #107-109
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Maintenance Technician (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
035-314223
092-2575370 (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท ฌู่ ดีไซน์ จำกัด - พนักงานช่างตัดผ้า
- ช่างเย็บผ้า
099-2576633
 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com