ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กรกฎาคม 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัทบีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านกาแฟ ประจำบริษัท   035-351600 #71103
       
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มีนาคม 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Design Fngineer
- QA Staff
- แม่บ้าน
- ป.ตรี วิศวกรรมออกแบบ
- ป.ตรี วิศวกรรมออกแบบทุกสาขา
- อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
035-3501224
บริษัท บรษัท คลีนสแท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา 035-350555 # 2 , 212
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - Production Planning (ญ) - ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 035-930610-12
บริษัท เซะกิ คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด - Supervisor (ช) - ปวส.-ป.ตรี ช่างกลโรงงาน 036-373075-80
บริษัท ไซเบิร์ก(ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ฝีมือขั้นสูง)
- ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ฝีมือขั้นกลาง)
- ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-355654, 062-6149655
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท ไดคุเระ ไทยแลนด์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานขับรถส่งของ (รถบรรทุก) - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350792 #311, 318
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - STAFF PPA (แผนกรับรองกระบวนการผลิต) - อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 035-351831-35
       
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Planning/WH
- Officer-Purchasing
- พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน) (ช)
- วุฒิ ม.3 อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ 1-2 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
035-352028-32
บริษัท ไดคุเระ ไทยแลนด์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี 092-9017700 (ซับ)
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 087-0536256 (ซับ)
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ จำกัด - พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 25 ปีขึ้นไป 087-7167820
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานคนสวน (ช) - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อายุ 30-40 ปี 035-351831-35 #107-109
บริษัท ต๋าเซียง นิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด - Operator (ปฏิบัติการ) - วุฒิ ปวช. อายุไม่เกิน 35 ปี 035-355403, 035-355404
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - วุฒื ม.6/ปวช. ขึ้นไป อายุ 20-33ปี 035-350027-31 #12
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี 035-350555 #0 , 212
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก - วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี 035-352341 #104
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเบอร์ เซอร์วิส จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-60 ปี 035-236366, 090-9592696
บจก. เอ็มอีพี เอ็นไวโร เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) - ช่างซ่อมบำรุง (ช) - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ส่วนสูง 150 ขึ้นไป 035-351888, 095-4582492
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - Worker QA Inspector Incoming - วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส ทุกสาขา 035-314031-4
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร   035-350792 #311, 318
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ช)
- ช่างไฟฟ้า (ช)
- ปวส. สาขาเทคนิคอุตฯ เครื่องกล
ช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
035-350027-31 #12
บริษัท ต๋าเซียง นิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด - พนักงานฝ่ายผลิต
- ล่าม (ญ)
- Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
- Technician (ช)
- HR
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี (จีน)
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี
035-355403, 035-355404
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 02-5292882 (ซับ)
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานขับรถ (ช)
- Store Staff (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิตไลน์ประกอบ (ญ)
- อายุ 30-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒ ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เข้ากะได้ ตาปกติ
03-351831-35 #107, 109
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ช)
- อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบรับรองขับขี่โฟร์คลิฟ
035-930610-12
       

 

 


 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com