ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน ตุลาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - ME Technician (ช)
- Engineer Experiment (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- พนักงานคลังสินค้า (ช)

- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ปวส+ สาขาเครื่องกล
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ เครื่องกล
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.4+
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3+
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3+

035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานผลิต
- QA Process Audit (ญ)
- Technician (ช)
- Admin-Payroll
- Sale Executive (ญ)
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3+
- อายุ 20-35 ปี+ วุฒิ ม.6+
- ประสบการณ์ 1-2 ปี
- ประสบการณ์ 2-3 ปี
- ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน STORE (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- พนักงาน QC
- พนักงาน ล้างงาน แผนก PACKING
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส.
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส
- อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-351465-6 ต่อ 17
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - Operator (รายวัน) (ช) - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี 035-350700
ห้างหุ่นส่วนจำกัด มีนา ซัพพลาย - เจ้าหน้าที่ธุรการ Engineering (ญ) - อายุ 20 ปี วุฒิ ม.6-ปวส 063-6288292
บริษัท ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-351348
บริษัท อาวาอิ ไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตัดและตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน (ช)
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 035-314014-17
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กันยาน 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 25-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-930540, 062-8308193
บริษัท ยามาโตะ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด - แม่บ้าน (รายเดือน) (ญ) - อายุ 40 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาขึ้นไป 035-352028-32 ต่อ201,0
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต
- หน้าที่ Stock Part (รายวัน)
- Staff Store (ช)
- อายุ 18-38 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-351831-35 ต่อ 107,109
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ช)
- อายุ 20-33 ปี วุฒิ ม.6 ชึ้นไป
- อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวส.เครื่องกล
035-350027-31 ต่อ 12
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างปรับเครื่องฉีดพลาสติก (ช)
- เจ้าหน้าที่เสมียนคลังสินค้า (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พนักงานแครชเชอร์ (ช)
- อายุ 25-45 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- อายุ 25-40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
087-3710803, 094-3397567
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 035-729557-8
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน STORE (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- พนักงาน QC
- พนักงาน ล้างงาน แผนก PACKING
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส.
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส
- อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-351465-6 ต่อ 17
บริษัท ยูโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 22-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035351348
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 25-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-930540, 062-8308193

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน สิงหาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ยามาโตะ อิเล็กทริค (ไทยแลนด์) จำกัด - Technician (ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร) (ช) - อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป 035-352028-32 ต่อ 201,0
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-729557
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท สยามโอกิทานิ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
ริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ/ทอม) - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3+ สูง 150+ 092-9017700 (ซับ)
บริษัท ไดคุเระ ไทยแลนด์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด - หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ช)

- ช่างซ่อมบำรุง (ช)
- อายุ 35-45 ปี ปวส. ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ 5 ปี+
- อายุ 25-30 ปี วุฒิ ปวช. ปวส.
035-350142 , 035-350144-5
บริษัท ไทยโตโยโฟม ไฮเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-45 ปี วุฒิ ป.6 ม.3 ปวช. 035-350788
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3-ปวส. ทุกสาขา 092-2575370
บริษัท คัม หยูน พรีซิสชั่น เทคโนโลยีส์ (ปท.) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 065-9396432
บริษัท ไทยยามาโตะ อินเตอร์พาร์ท (2018) จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC/QA) (ช)
- พนักงานสโตร์วัตถุดิบ (ช)
- อายุ 22-35 ปี วุฒิ แวช.ขึ้นไป
- อายุ 25-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-352341 ต่อ 104
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กรกฎาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ยามาโตะ อิเล็กทริค (ไทยแลนด์) จำกัด - Technician (ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร) (ช) - อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป 035-352028-32 ต่อ 201,0
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-729557
บริษัท ยูฟุโดเซ (ประเทศไทย) จำกัด - QA Supervisor (ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป) - อายุ 28-40 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม
เครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม อื่นๆ
035-351438
บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่คลังสินค้าชั่วคราว 3 เดือน (ช) - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 063-3544297, 035-351131-2
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - ME Supervisor (ช)
- ME Technician (ช)
- Engineer Experiment (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- พนักงานคลังสินค้า (ช)
- อายุ 25 ปี+ ป.ตรี ขึ้นไป วิชาเครื่องกล
- อายุ 25 ปี+ ปวส. ขึ้นไป วิชาเครื่องกล
- อายุ 22 ปี+ ป.ตรี เครื่องกล/เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานแผนกขาย (ญ) - อายุ 22-30 ปี ป.ตรี การตลาด
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
035-350766-68 ต่อ 301

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มิถุนายน 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ปท.) จำกัด - เปิดประมูลผู้รับซื้อของเสีย ครั้งที่2/2564 ปิดรับส่งซองประมูล 16 มิถุนายน 2564 084-3385345, 081-7591646
063-2066970-9 ต่อ 154
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไืืทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-40 ปี 094-3391567, 087-3710803
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - Operator (รายวัน) (ช) - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี 035-350700
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน พฤษภาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - QC LAB Engineer (ญ)
- Sale Executive (ญ)
- แม่บ้าน (ญ)
- วุฒิ ป.ตรี+ มีประสบการณ์ 2-3 ปี
- วุฒิ ป.ตรี+ มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ป.6+ มีความรับผิดชอบ
035-350555 ต่อ 212, 0
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานแผนกขาย (Sales Officer) (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำรายเดือน) (ช)
- วุฒิป.ตรี การตลาด สื่อสารอังกฤษได้
- ปวช. ปวส. ช่างกล ช่างเทคนิค
035-350766-68 ต่อ 301
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน STORE (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- วุฒิ ป.6 ปวช. ปวส. ขับ Forklift ได้
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุ 18 ปีขึ้นไป
035351465-6 ต่อ 17
บริษัท โนเบิ้ล แอเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - STAFF PPA (แผนกรับของกระบวนการผลิต) - วุฒิ ปวส. ช่างกล ช่างยนต์ เทคนิค 035-351831.359 ต่อ 107,109
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงาน (รายวัน) - วุฒิ ม.3+ อายุ 18 ปีไม่เกิน 40 ปี 087-3710803, 083-6959406
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี 035-729557
บริษัท ลินเซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานรายเดือน Store man - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี+ 035-314020
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - ME Supervisor
- ME Technician
- พนักงานคลังสินค้า
- วุฒิ ป.ตรี สาขาเครื่องกล อายุ 25 ปี+
- วุฒิ ปวช+ สาขาเครื่องกล อายุ 25 ปี+
- วุฒิ ม.3+ อายุ 25 ปี+ มีใบอนุญาตขับ
รถForklift
035-350122-4 ต่อ 114

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน เมษายน 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) ..ด่วน!!.. - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 21-35 ปี 092-2575370
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - วุฒิ ม.3, กศน. ขึ้นไป อายุ 19-40 ปี 084-7360503 (ซับ)
บริษัท ไทยยามาโตะ อินเตอร์พาร์ท (2019) จำกัด - เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ถอดแบบ (ช)
- เจ้าหน้าที่บัญชี (ญ)
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป อายุ 22-35 ปี
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
035-352341 ต่อ 104
บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ - พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ (ช) ..ด่วน!!.. - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคติดต่อ 035-274171
บริษัท โนเบิ้ล แอเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานรายวัน (Stock Part) (ช)
- พนักงานรายวัน QC (ช)
- ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก (ช) ..ด่วน!!..
- พนักงาน Staff Store (ช) ..ด่วน!!..
- ช่างเทคนิค (ช)
- พนง.ฉีดพลาสติกและประกอบชิ้นงาน
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ปวส. ที่เกี่ยวข้อง อายุ 23-35 ปี
ี- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.6, ปวช.สายช่าง อายุ 23-32 ปี
- วุฒิ ม.3 + อายุ 18-35 ปี เข้ากะได้
035-351831-35
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานแผนกขาย (Sales Officer) - วุฒิ ป.ตรี พูดเขียนอังกฤษได้ 035-350766-68 ต่อ 301
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มีนาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท โนเบิ้ล แอเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Staff Store (ช)
- ช่างเทคนิค (ช)
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 23-32 ปี วุฒิ ม.6, ปวช.สาขาช่าง
035-351831-35
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร
- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- รักงานบริการ อาหารถูกสุขลักษณะ
- อายุ 20-28 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
035-350054 #311,318
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ปท.) จำกัด - เปิดประมูลขายสินทรัพย์ เครื่องมือ อุปกรณ์
ยกเลิกใช้งาน
- ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกการบริหาร
063-2066970-9 #316
081-7591646
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-930540
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - QA Inspection Inprocess
- พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุ 21 ปี+ วุฒิ ม.6, ปวส.
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-314031-4
บริษัท เอ็มเอ็มพี เอ็นไวโร เทคโนโลยี (ปท.) จำกัด - พนักงานฝ่ายการเงิน - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-351888
บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิค งานฉีดพลาสติก, ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ช) - อายุ 18-28 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. 035-352456
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) (ช) - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350122-4
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - QC (ญ) - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ใช้ CMM ได้, เดินทางมาเองได้ 035-729557-8
บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 035-274171
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 02-2592882 (ซับ)
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน Packing (ญ)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18 ปี+ ไม่จำกัดวุฒิ
035-351465-6 #17
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - พนักงานคลังสินค้า
- พนักงานฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขับโฟค์ลิฟท์ได้
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความอดทน
- วุฒิ ปวช,ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
- วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์
0355-200220 #108
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Staff Production (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- วุฒิ ปวช.ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี
035-729557-8
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) (ช)
- ร้านค้าโรงอาหาร
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี 035-350122-4
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด - คนงานประจำโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (ช) - วุฒิ ป.6-ม.3 อายุ 18-35 ปีขึ้นไป 035-350142-5
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- Technician (ช)
- QC LAB Engineer (ญ)
- Sale Executive
- แม่บ้าน (ญ)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เข้ากะได้
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 0-2 ปี
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปี+
- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
035-350555 #0 , 212
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ Staff of Press (ญ) - วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมฯธุรกิจ 035-350687-97 #146, 109
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - Stamping Technician (ช)
- Production Stamping
- วุฒิ ปวช.ปวส. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป
035-314031-4,
084-0881450-3 #126, 230
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ชั่วคราว 3 เดือน) (ช) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-351660 #0
บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Store mam - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี+ ฝ่ายทรัพยากรยุคคล
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต รายเดือน
- พนักงานฝ่ายผลิต ชั่วคราว (ญ)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี 035-314089-92 #102
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ 035-350766-68 #301
บริษัท ไทยโทเร ซินเทติกส์ จำกัด - พนักงานรายวัน (ช) - อายุ 20-33 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035350027-31 #12
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 21-37 ปี วุฒิ ม.3+ เข้ากะได้ 084-7360503 (ซับ)

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท จำกัด - พนักงานสโตร์ (ช)
- พนักงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ QC LAB ญ
- Sales Executive
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 สาขาวิทย์
- อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 3 ปี+
035-350555 #0 , 212
บริษัท ไทยโทเร ซินเทติกส์ จำกัด - พนักงานรายวัน (ช) - อายุ 18-32 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-2763425
บริษัท โนเบิ้ล แอเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานรายวัน (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิตฉีดพลาสติก (ช)
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
038-351831-35 #107-109
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor Planning/WH (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Planning/WH (ช)
- HR/GA Officer (ญ)
- อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี
- อายุ 20-35 ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ป.ตรี ที่เกี่ยวข้อง
035-352028-32 #201, 0
บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด - Chief/Engineer Asst.Manager - อายุ 30-40 ปี ประสบการณ์ 3 ปี 035-350321 #102
บริษัท มิโยชิ ไฮเทค จำกัด - QA Inspection Inprocess - อายุ 21ปี วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส ทุกสาขา 035-314031-4
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (ญ) - อายุ 20-35 ปี ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี 035-352341 #111
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 21-37 ปี วุฒิ ม.3, กศน.ขึ้นไป 084-7360503 (ซับ)
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหาร ประจำบริษัท - สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในเวลาที่
บริษัทกำหนด, มีประสบการณ์
035-315600 #71103, 72103
089-9024552
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 02-5292882 (ซับ)
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 02-5292882 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 02-5292882 (ซับ)
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน ธันวาคม 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - พนักงานคลังสินค้า (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขับโฟร์คลิฟท์ได้
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3
035-351933-6
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) ด่วน!! 082-0951024
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18-35 ปี ทำงานเป็นกะได้ 087-9044782
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด

- พนักงาน Packing (ญ)
- พนักงาน Store
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)

- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20-35 ปี วุฒฺ ม.6 ขึ้นไป
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
035-351465-6 #17
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 21-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-930540
บริษัท ไทยคากินูมา จำกัด - พนักงาฝ่ายผลิต - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 081-7752877 (ซับนวนคร)
บริษัท นิเด็ด อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 081-7752877 (ซับนวนคร)
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - Technician
- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- อายุ 20-35 ปี
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-350555 #0 , 212
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - ช่างเขียน Program PLC (ช)
- ช่างเขียนโปรแกรม SOLIDCAM/MASTERCAM
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- ไม่จำกัดอาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีเกี่ยวข้อง
035-352341 #104

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
สาขาอยุธยา สาขาบางปะอิน สาขาบ้านหว้า

- พนักงานทำความสะอาด (ญ)
- พนักงานล้างจาน (ช)
- พนักงานแยกชิ้นส่วนงาน (ช)
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้ วุฒิ ม.3
089-0890990 (ซับ)
       
       

 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com