ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกันยายน 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป ช่างกล
เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต
035-350766-68 ต่อ 0, 300
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - SKill Operator (พนักงานฝ่ายผลิต) (ญ) - อายุ 20-30 ปี สูง 155 ซม. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
035-314089-93 ต่อ 102
063-2067222
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด - QC Staff (ญ)


- ช่างเทคนิค (ช)
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ กลโรงงาน
เทคนิคการผลิต สายตาปกติ ไม่บอดสี
-อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
สายตาปกติ ไม่บอดสี
035-351831-35 ต่อ 107, 109
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนสิงหาคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท รักษาความปลอดภัย มรดกสยาม พิทักษ์ทรัพย์ จำกัด - พนักงานขับรถประจำสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
- มีประสาบการณ์ มีใบอนุญาติขับขี่ 082-3250859, 086-0247927
บริษัท อายิโนะโมะโตะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด - เปิดประมูลผู้รับซื้อของเสีย ครั้งที่ 3/2566 - ผู้ที่สนใจ 097-9983889, 083-0762803
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด - พนักงานประกอบ (ฝ่ายผลิต) (ญ) - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สายตาปกติ 035-351831-35 ต่อ 107, 109
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต PD Worker (ช)
- พนง.ตรวจสอบคุณภาพ QI Worker (ญ)
- จนท.แผนกวางแผนโครงการ PM Staff
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3+ เข้ากะได้
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3+ ใช้เครื่องมือวัดได้
- อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี+ ประสบการณ์ 3 ปี+
035-350122-9 ต่อ 0, 114
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป 035-350766-68 ต่อ 0, 300
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิค - อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวส.ช่างกล /ที่เกี่ยวข้อง 035-351831-35 ต่อ 107, 109
บริษัท เอ็มอีพี เอ็นไวโร เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - Warehouse Leader (ช)
- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
- พนักงานขับรถ Forklift (ช)
- อายุ 22-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-351888
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกรกฎาคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เข้ากะได้
สามารถใช้เครื่องมือวัด Micro เวอร์เนียได้
035-350766-68 ต่อ 0, 300
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานขับรถ (ช) - อายุ 23-40 ปี วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาติขับขี่ 089-0691944, 090-9712320
บริษัท เคมเทค อินดัสทรี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-40 ปี มีใบขับขี่ Forklift 086-3982496
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงานขับรถ (ช) - อายุ 18-40 ปี ผ่านเการเกณฑ์ทหารแล้ว 035-351465 ต่อ 17
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิค (ช)

- QC STAFF
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวส. สายตาปกติ
มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า, AUTO CAD
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส บัญชี การตลาด
ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต สายตาปกติ
035-351831-35 ต่อ 107-109
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร - อาหารถูกลักษณะ รักงานบริการ
มีประสบการณ์ขายอาหารในโรงงาน
035-350054, 035-350679
บริษัท เอ็มอีพี เอ็นไวโร เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - Warehouse Leader
- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
- พนักงานขับรถ Forklift (ช)
- อายุ 22-40 ปี วุฒิ ม.3+ ประสบการณ์ 1 ป
- อายุ 22-40 ปี วุฒิ ม.3+
- อายุ 22-40 ปี วุฒิ ม.3+ มีใบขับขี่ Forklift
035-351888
097-0620888
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมิถุนายน 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)

- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchase Staff

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QI Staff

- จนท.แผนกวางแผนโครงการ PM Staff
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ม.3 ขุุึ้นไป
มีใบขับขี่ Forklift มีประสบการณ์
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
สื่อสาร Eng ได้ ใช้โปรแกรม Microsoft ได้
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
มีความรู้ระบบ IATF16949 และ ISO14001
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
สื่อสาร Eng ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาได้
035-350122-9 ต่อ 0, 114
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานขับรถ (ช) - อายุ 23-40 ปี วุฒิ ม.6+ มีใบขับขี่ มีทักษะ
ในการดูเส้นทาง สายตาปกติ
089-0691944, 090-9712320
บริษัท อินทริ-เพล็ก (ประเทศไทย) จำกัด - พนังานฝ่ายผลิต Stamping (ช) - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.6-ปวส ทุกสาขา 035-350255 ต่อ 1901
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - SKill Operator (พนักงานฝ่ายผลิต) - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์
ด้านเครื่องฉีดพลาสติก QC งานยืน
035-314089-93 ต่อ 102
063-2067222
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนพฤษภาคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6-ปวส. ช่างกล
ช่างเทคนิคฯ, เทคนิคการผลิต อื่นๆ
035-350766-68 ต่อ 0, 300
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหาร (ประจำบริษัท) - สามารถจำหน่ายในเวลาที่กำหนดได้
08.00-19.30 น. และ 20.00-07.30 น.
- มีประสบการณ์ในการขายในโรงงานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
035-315600 ต่อ 71103
089-9024552 K.เกสรพิกุล
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - เจ้าหน้ที่่ฝ่ายฝึกอบรม - อายุ 24 ปี+ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท อินทริ-เพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - หัวหน้างานแผนกคลังสินค้า

- พนักงานฝ่ายผลิต (Stamping)
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา ประสาบการณ์ 2 ปี
มีใบขับขี่ Forklift จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้าน
งาน Stamping เข้ากะได้
035-350255 ต่อ 1901
บริษัท อินทริ-เพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต Stamping - วุฒิ ม.6-ปวส. มีประสบการณ์ รู้เรื่อง 5ส.
และความปลอดภัยในการทำงาน
035-350255
       
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนเมษายน 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QI Staff

- หัวหน้างานจัดการโครงการ
PM Supervisor
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchasing Staff
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3+ มีใบขับรถ Forklift
- อายุ 23 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ มีความรู้ IATF16949
และ ISO14001
- อายุ 27 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ ประสบการณ์ 3 ปี+
สื่อสาร Eng ได้
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ มีประสบการณ์ด้าน
งานจัดซื้อ สื่อสาร Eng ได้
035-350122-9 ต่อ 0, 114
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - แม่บ้าน - อายุ 20-50 ปี วุฒิ ป.6 - ม.3 035-350555 ต่อ 234 ต่อ 0
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหารไทยและก๋วยเตี๋ยว
- ร้านอาหารญี่ปุ่น
- ร้านขนมหวาน
- ร้านอาหารจานด่วน
- ร้านอาหารอีสาน
- ร้านเครืองดื่ม
-มีประสบการณ์การปรุงอาหารอย่างน้อย 2 ปี
- ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ประกอบอาหาร
หรือ ผู้สัมผัสอาหาร
- สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ
- สามารถจำหน่ายอาหารตามวัน เวลา ราคา
ที่บริษัทกำหนดได้
035-350080 ต่อ 5371, 1156
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) - เปิดประมูลงานจ้างเหมารถรับ-ส่งพนักงาน
และติดต่องานนอกสถานที่
- รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 1 สาย
- รถตู้คอมมิวเตอร์ 13 ที่นั่ง (ป้ายเหลือง)
097-9983889 (K.เกรียงไกร)
083-0762803 (K.อุษณี
       
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมีนาคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูปโลหะ (ช)
- ช่างซ่อมแม่พิมพ์ (ช)

- Process Engineer Assistant Manager/
Manager
- อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.เครื่องกล
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ, ไฟฟ้าอิเล็กฯ
มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในงาน Stamping
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรม
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สื่อสารอังกฤษได้
035-351660 ต่อ 0
บริษัท เอช-วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-22 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เข้ากะได้
ผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว
061-3850385
035-330785-8 ต่อ 103
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ QA (ญ) - อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้าน ISO9001/IATF16949
035-314089-92 ต่อ 102
063-2077894
บริษัท อินทริ-เพล้กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) Stamping - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.6-ปวส.ทุกสาขา ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 035-350255
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (รายวัน)
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- อายุ 45 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ขยัน อดทน
- อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
086-3133071
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6 - ปวส.ทุกสาขา 035-350766-68 ต่อ 0, 300

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกุมภาพันธ์ 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3+ สูง 155 ซม.+ 035-314089-93 ต่อ 102
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (ช) - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.6+ ขยัน อดทน 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- พนักงานคลังสินค้า (ช) (รายวัน)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QI Staff

- หัวหน้างานจัดการโครงการ PM Supervisor
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิปริญญาตรี+ ประสบการณ์
ด้านประกันคุณภาพ 2 ปี
- อายุ 27 ปี+ วุฒิปริญญาตรี+ ประสบการณ์
อย่างน้อย 3ปี ทำงานภายใต้ความกดดันได้
035-350122-9 ต่อ 0, 114
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมกราคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายบัญชี (คีย์ข้อมูล) - อายุ 18-38 ปี วุฒิ ปวช+ สาขาบัญชี 035-350555 ต่อ 234 ต่อ 0
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Experiment Engineer (ช)
- Accounting Staff
- QI Staff

- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ญ)
- อายุ 22ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวเครื่องกล/วิทย์เคมี
- อายุ 25-35ปี วุฒิ ป.ตรี บัญชี สื่อสาร Engได้
- อายุ 25 ปี วุฒิ ป.ตรี+ มีประสบการณ์ด้าน
คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สื่อสาร Engได้
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ม.3+
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงานขับรถ (ช) - อายุ 18-40 ปี ผ่านเการเกณฑ์ทหารแล้ว 035-351465 ต่อ 17
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - STaff Press Die Mantenance (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- อายุ 21-27ปี วุฒิ ปวส.ช่างทุกสาขา
- อายุ 18-35ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป
035-350687-97 ต่อ 109,146
       

 

 

 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com