ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมีนาคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูปโลหะ (ช)
- ช่างซ่อมแม่พิมพ์ (ช)

- Process Engineer Assistant Manager/
Manager
- อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส.เครื่องกล
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ, ไฟฟ้าอิเล็กฯ
มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในงาน Stamping
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรม
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สื่อสารอังกฤษได้
035-351660 ต่อ 0
บริษัท เอช-วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-22 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เข้ากะได้
ผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว
061-3850385
035-330785-8 ต่อ 103
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ QA (ญ) - อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้าน ISO9001/IATF16949
035-314089-92 ต่อ 102
063-2077894
บริษัท อินทริ-เพล้กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) Stamping - อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.6-ปวส.ทุกสาขา ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 035-350255
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (รายวัน)
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- อายุ 45 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ขยัน อดทน
- อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
086-3133071
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6 - ปวส.ทุกสาขา 035-350766-68 ต่อ 0, 300

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกุมภาพันธ์ 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3+ สูง 155 ซม.+ 035-314089-93 ต่อ 102
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (ช) - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.6+ ขยัน อดทน 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- พนักงานคลังสินค้า (ช) (รายวัน)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QI Staff

- หัวหน้างานจัดการโครงการ PM Supervisor
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิปริญญาตรี+ ประสบการณ์
ด้านประกันคุณภาพ 2 ปี
- อายุ 27 ปี+ วุฒิปริญญาตรี+ ประสบการณ์
อย่างน้อย 3ปี ทำงานภายใต้ความกดดันได้
035-350122-9 ต่อ 0, 114
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมกราคม 2566

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายบัญชี (คีย์ข้อมูล) - อายุ 18-38 ปี วุฒิ ปวช+ สาขาบัญชี 035-350555 ต่อ 234 ต่อ 0
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Experiment Engineer (ช)
- Accounting Staff
- QI Staff

- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ญ)
- อายุ 22ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวเครื่องกล/วิทย์เคมี
- อายุ 25-35ปี วุฒิ ป.ตรี บัญชี สื่อสาร Engได้
- อายุ 25 ปี วุฒิ ป.ตรี+ มีประสบการณ์ด้าน
คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สื่อสาร Engได้
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ม.3+
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงานขับรถ (ช) - อายุ 18-40 ปี ผ่านเการเกณฑ์ทหารแล้ว 035-351465 ต่อ 17
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - STaff Press Die Mantenance (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- อายุ 21-27ปี วุฒิ ปวส.ช่างทุกสาขา
- อายุ 18-35ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป
035-350687-97 ต่อ 109,146
       

 

 

 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com