ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - Worker QA Inspector Incoming - วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส ทุกสาขา 035-314031-4
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร   035-350792 #311, 318
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ช)
- ช่างไฟฟ้า (ช)
- ปวส. สาขาเทคนิคอุตฯ เครื่องกล
ช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
035-350027-31 #12
บริษัท ต๋าเซียง นิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด - พนักงานฝ่ายผลิต
- ล่าม (ญ)
- Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
- Technician (ช)
- HR
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี (จีน)
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี
035-355403, 035-355404
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 02-5292882 (ซับ)
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานขับรถ (ช)
- Store Staff (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิตไลน์ประกอบ (ญ)
- อายุ 30-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒ ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เข้ากะได้ ตาปกติ
03-351831-35 #107, 109
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ช)
- อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบรับรองขับขี่โฟร์คลิฟ
035-930610-12
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน ธันวาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - Technician (ช) - อายุ 20-35 ปี 035-350555
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ฝ่ายผลิต (ช)
- QA Supervisor (ช)
- Production Planning Supervisor
- Import-Export Supervisor
- อายุ 20-30 ปี ม.6 หรือเทียบเท่า
- อายุ 30-40 ปี
- ป.ตรี บริหารธุรกิจ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 26 ปีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
035-930610-12
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - driver Logistics (O6) (ญ) - อายุ 22-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 035-350054 # 0, 318
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ปท) จำกัด - เปิดระมูลขายสินทรัพย์ เครื่องมือ อุปกรณ์
ยกเลิกใช้งานหลายรายการ
  063-2066970-9 #208
083-0762803
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 21-37 ปี ม.3 , กศน ขึ้นไป 095-8579023 (ซับ)
บริษัท วินเนอร์กรึ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 095-8579023 (ซับ)
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 22-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350122-4

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน พฤศจิกายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่การบริการ (ADM.Staff)
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR.Staff)
- อายุ 22-28 ปี
- อายุ 22-35 ปี
089-8011005
บริษัท มิซูโฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด - ช่างเทคนิค (Production Technician) (ช)
- QA/QC Technicail
- QA/QC Inspection (ช)
- Warehouse Staff (ช)
- วุฒิ ปวส. สาขา Mechanical
- วุฒิ ปวส.
- วุฒิ ปวส.
- วุฒิ ปวส. ขับรถ Forklift ได้
035-355870-8
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิตฉีดพลาสติก (ช) - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035-351831-35
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ม.6 /เทียเท่า อายุ 20-30 ปี 035-930610-12
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร - รักงานบริการ 094-2104777
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - Engineer
- Production Supervisor
- Supervisor (QA/SPC)
- Production Planing Engineer
- Programmer
- ER&GA Sr.Supervisor
- Time Attendance Officer
- Technician
- Operator
  035-351812
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - QA Inspector Incoming (ช) - วุฒิ ม.6, ปวส ทุกสาขา 035-314031-4


 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com