ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน พฤศจิกายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่การบริการ (ADM.Staff)
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR.Staff)
- อายุ 22-28 ปี
- อายุ 22-35 ปี
089-8011005
บริษัท มิซูโฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด - ช่างเทคนิค (Production Technician) (ช)
- QA/QC Technicail
- QA/QC Inspection (ช)
- Warehouse Staff (ช)
- วุฒิ ปวส. สาขา Mechanical
- วุฒิ ปวส.
- วุฒิ ปวส.
- วุฒิ ปวส. ขับรถ Forklift ได้
035-355870-8
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิตฉีดพลาสติก (ช) - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035-351831-35
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ม.6 /เทียเท่า อายุ 20-30 ปี 035-930610-12
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน ตุลาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ประจำรายวัน)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
035-350122-4
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - ช่างเขียนโปรแกรม CAD/CAM
- ฃ่างคลุมเครื่องจักร CNC และ เครื่องกลึง
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
063-8891234
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายผลิต
- ช่างไฟฟ้า
-
- วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆ
035-350027-31 #12
บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานทั่วไป (ญ)
- พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
035-314048-52 #135,136,139
Amazon สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค - พนักงานหน้าร้าน/บาริสต้า/แคชเชียร์   084-8887373, 090-8156626
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่กำจัดสาขา 035-729557-8
บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด - QC Inspector (ญ)
- Engineer Staff
- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
035-350321 #104,
089-8106951
บริษัท อาซอิ ไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ช) - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 035-314014-7
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ช่างเทคนิคซ่อมแม่พิมพ์ (ช)
- ผู้ช่วยฃ่าง (ช)
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ปวช ขึ้นไป
035-351465-6 #17
บริษัท คิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด - QC Chief
- Senior Preduction
- PC Staff
- Interpreter Japanese (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
- พนักงานสโตร์
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พน.ฝ่ายผลิตอายุไม่เกิน 27 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
035-200565-7 #203
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิตฉีดพลาสติก
- พนักงานสโตร์ (รายวัน)
- วุฒิ ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
035-351831-35 #107-109
บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานคลังสินค้า ชั่วคราว 3 เดือน - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป 035-351888
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - Tool Maker (ช) - วุฒิ ม.6 ปวช ขึ้นไป อายุ 23+ 035-314031-4 #230
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กันยายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด - Quality Assurance Supervisor
(หัวหน้างานประกันคุณภาพ)
098-9862700
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) (ช) 035-350122-4
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานปฏิบัติการ (ประกันคุณภาพ) (รายวัน)
- พนักงานปฏิบัติการทั่วไป (ผู้พิการ)
- พนักงานปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการ) (รายวัน)
063-2066970-9 #215
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ (ผู้พิการ) 035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงาน ประจำเครื่อง NC LATHE (ช) 035-729557
บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยเลนด์) จำกัด - Technician (Finishing) 035-350195-96 #11,15

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กรกฎาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - Technician
- ช่างแม่พิมพ์โลหะ (Die Setter)
- QA (Inspection)
035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด

- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

035-350555 # 0 , 212
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (รายวัน) 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานทั่วไป (ช) 035-314048-52 #135,136,139
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor - Production
- Supervisor - Warehouse
035-352028-32 #201
บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (ช) 035-351888, 095-4582492
บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) 02-5292882, 089-6371884 (ซับ)
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 02-5292882, 089-6371884 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 02-5292882, 089-6371884 (ซับ)
บริษัท ไดคุเระ ไทยแลนด์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) 02-5292882, 089-6371884 (ซับ)
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - ช่างเขียนโปรแกรม CAD/CAM
- ช่างคุทเครื่อง CNC
- ช่างคุมเครื่องกลึง
063-8891234
บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 096-8827812
บริษัท สเป็มโก้ จำกัด - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ช่างเชื่อม
- ช่างประกอบ
087-7171570, 02-9069248-9
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พ่อบ้าน/คนสวน (ประจำรายวัน) 035-350122-4
บริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - IQA Store (รายวัน)
- QA Technician (รายเดือน)
035-955900 #1201, 1202

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มิถุนายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี (ญ) 035-351831-35 #107-109
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- Technician
- ช่างแม่พิมพ์โลหะ (Die Setter)
035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - Safety Officer 035-729259-61 #108
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด

- พนักงานแม่บ้าน สำนักงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

035-350555 # 0 , 212
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (รายวัน) 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) 084-7360503, 082-2211913 (ซับ)
บริษัท เอ็มเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) 084-7360503, 082-2211913 (ซับ)
บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานทั่วไป (ช) 035-314048-52 #135,136,139
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor - Production 035-352028-32 #201
บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (ช) 035-351888, 095-4582492

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน พฤษภาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Customer Service Officer 035-350555 # 0 , 212
บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี (ญ)
- Logistic Supervisor (ญ)
035-930610-12
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหารประจำบริษัท 035315600 #71103
บริษัท เอส แอนด์ เค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด - แม่บ้าน 088-4931321 , 086-8052625
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
- Sale Staff (ญ)
035-351931-35 #107-109
บริษัท อาซาอิ ไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตัดและตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงาน
035-314014-17
บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด - Design Staff 035-350215-9 #16
บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต้มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - Technician
- Product Engineer
- Data Entry
- พนักงานบัญชี
035-350501

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน เมษายน 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด - พนักงาน Store / Warehouse 096-8827812
บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัด - ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- โปรแกรมเมอร์
035-227355
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-350122-4
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - ร้านอาหาร 035-350054, 035-350679, 094-2104777
บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานขับรถ (ช)
- พนักงานประสานงานฝ่ายขาย (ญ)
035-314071-3, 081-3588166
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และช่างไฟฟ้า (ช)
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายผลิต (ช)
035-350027-31 #12
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำ) 063-2066970-9 #215
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานแม่บ้าน
- พนักงานฝ่ายผลิต
035-350555 # 0 , 212
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน Packing
- พ่อบ้าน คนสวน
- ช่างเทคนิคซ่อมแม่พิมพ์
- ผู้ช่วยช่าง
035-351465-6 #17

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มีนาคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - คนสวน (ด่วน) 035-350137-8 #14
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ช)
- พนักงานรายวันทั่วไป (ญ)
- พนักงานรายวัน QC
035-351831-35 #107-109
บริษัท ซุกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ 035-729351-4
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) 035-350555 # 0 , 212
บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-314070
บริษัท มิตซุย (ไฮ-เทค) ประเทศไทย จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- Inspcetor (QA/QC) (ญ)
035-351660
บริษัท วินเนอร์กรูีป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) - พนักงานฝ่ายผลิต 087-0536256 (ซับ)
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 087-0536256 (ซับ)
บริษัท จอมธนา จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 063-1630031, 098-6371884 (ซับ)
บริษัท เชนน์ เฟอร์นอเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานเย็บจักร 035-902755-8 #222, 204
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 035-350080 #1109, 1108

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด - Staff Store / Warehouse
- พนักงานฝ่ายผลิต
096-8827812
บริษัท พานิคอม จำกัด - Design Engineer
- Electrical Engineer
- Programing Engineer
- Technician CNC
035-350471-2
098-4015381
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - หัวหน้าประกันคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- หัวหน้าหน่วยช่างซ่อมบำรุง
- หัวหน้าฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- ฝ่ายผลิต
098-2787257
บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด - ช่างเชื่อม ช่างประกอบ
- ช่างซ่อมบำรุง รถพ่วง รถเทรลเลอร์
- ช่างสี / ช่างทั่วไป
035-268543-44
035-750225
092-2658544
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (จ.ปราจีนบุรี) - ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 035-350142-144
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor - Warehouse 035-352028-32 #201
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- ช่างไฟฟ้า (ช)
035-350027-31 #12
บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Production Clerk 035-351510-2 #207
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - พนักงานรายวัน QC
- Staff PPA (แผนกรับรองกระบวนการผลิต)
- Store Staff (ช)
- Production Control Staff (ญ)
- Sales Staff (ญ)
- ช่างเทคนิค (ช)
035-351831-35 #107-109
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด - ช่างควบคุมการผลิต (ช)
- ช่างซ่อมบำรุง (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- แม่บ้านโรงงาน
035-351933-6 #211
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานแม่บ้าน 035-350555 # 0 , 212
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ผู้ช่วยช่าง (ช)
- พนักงาน PACKING
- พนักงาน QC (ญ)
035-351465-6 #17

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2562

บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค - คนงาน (ช) 035-350142-144
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - หัวหน้าหน่วยประคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ
- หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ช)
- หัวหน้าหน่วยช่างซ่อมบำรุง
- หัวหน้าฝ่ายผลิต
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมเอกสารและข้อมูล
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ช)
- ฝ่ายผลิต
098-2787257
บริษัท โนเบิ้ล เทรดดิ้ง บางกอก จำกัด - Sales Staff (ญ)
- ช่างเทคนิค (ช)
- Production Control Staff (ญ)
- พนักงานรายวันสโตร์ (ญ)
035-351831-35 #107-109
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Maintenance Technician (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
035-314223
092-2575370 (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต 084-7360503 (ซับ)
บริษัท ฌู่ ดีไซน์ จำกัด - พนักงานช่างตัดผ้า
- ช่างเย็บผ้า
099-2576633
 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com