ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน มกราคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คลีนสแตท จำกัด - พนักงานสโตร์ (ช) - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350555 #0 , 212
บริษัท ไทยโทเร ซินเทติกส์ จำกัด - พนักงานรายวัน (ช) - อายุ 18-32 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-2763425
บริษัท โนเบิ้ล แอเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานรายวัน (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิตฉีดพลาสติก (ช)
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
038-351831-35 #107-109
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด - Supervisor Planning/WH (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Planning/WH (ช)
- HR/GA Officer (ญ)
- อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี
- อายุ 20-35 ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ป.ตรี ที่เกี่ยวข้อง
035-352028-32 #201, 0
บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด - Chief/Engineer Asst.Manager - อายุ 30-40 ปี ประสบการณ์ 3 ปี 035-350321 #102
บริษัท มิโยชิ ไฮเทค จำกัด - QA Inspection Inprocess - อายุ 21ปี วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส ทุกสาขา 035-314031-4
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (ญ) - อายุ 20-35 ปี ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี 035-352341 #111
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือน ธันวาคม 2563

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - พนักงานคลังสินค้า (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขับโฟร์คลิฟท์ได้
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3
035-351933-6
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) ด่วน!! 082-0951024
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18-35 ปี ทำงานเป็นกะได้ 087-9044782
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด

- พนักงาน Packing (ญ)
- พนักงาน Store
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)

- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20-35 ปี วุฒฺ ม.6 ขึ้นไป
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
035-351465-6 #17
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ญ) - อายุ 21-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-930540
บริษัท ไทยคากินูมา จำกัด - พนักงาฝ่ายผลิต - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 081-7752877 (ซับนวนคร)
บริษัท นิเด็ด อิเล็กโทรนิคส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 081-7752877 (ซับนวนคร)
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - Technician
- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- อายุ 20-35 ปี
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-350555 #0 , 212
บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัด - ช่างเขียน Program PLC (ช)
- ช่างเขียนโปรแกรม SOLIDCAM/MASTERCAM
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- ไม่จำกัดอาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีเกี่ยวข้อง
035-352341 #104

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
สาขาอยุธยา สาขาบางปะอิน สาขาบ้านหว้า

- พนักงานทำความสะอาด (ญ)
- พนักงานล้างจาน (ช)
- พนักงานแยกชิ้นส่วนงาน (ช)
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้
- อายุ 18-45 ปี เข้ากะได้ วุฒิ ม.3
089-0890990 (ซับ)
       
       

 

 


 

 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com