ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกันยายน 2565

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) (ช)
- พนักงานพ่อบ้าน/คนสวน (รายวัน) (ช)
- Accounting Asst.Manager
- Experiment Engineer (ช)

- Design and Development Engineer

- Production Staff (ช)
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3+ มีใบขับขี่ Forklift
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3+
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.4+
- อายุ 30-40 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ป.ตรี เครื่องกล หรืออื่นๆ
ใช้เครื่องมือทางสถิติได้ สื่อสาร Eng ได้
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ป.ตรี เครื่องกล หรืออื่นๆ
มีความรู้เกี่ยวกับการเขียน CAD 2D 3D ฯลฯ
- อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส.+ สื่อสาร Eng ได้
035-350122-4 ต่อ 114
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนสิงหาคม 2565

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอ็นเอกซ์ โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด - Human Resources Administration
Section Mamager
- วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / บริหารธุรกิจ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สื่อสารภาษาได้ในระดับดี 033-265761-2
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน Packing (ช) - อายุ 18-35 ปี ทำงานล่วงเวลาได้ 035-351465 ต่อ 17
บริษัท จี-เทคคโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - Staff Welding - อายุ 23-27 ปี วุฒิ ปป.ตรี สาขาคอมฯธุรกิจ 035-350687-97 ต่อ 109
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกรกฎาคม 2565

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด - พนักงานขับรถ รับส่งเครื่องมือวัด (ช) - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด - พนักงานฝ่ายฝึกอบรม (ญ) - อายุ 22-28 ปี วุฒิ ปวส-ป.ตรี 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Accounting Asst.Manager
- Accounting Staff
- Purchase Staff
- พ่อบ้าน/คนสวน
- อายุ 30-40 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
- อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
- อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท ซีพี คอมแพคท์โปรดักส์ จำกัด - Documemt Controller

- Clerk Production (ญ)
- ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมธุรกิจ / ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร Eng ได้ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- ปวช. ขึ้นไป สาขาคอมธุรกิจ / ที่เกี่ยวข้อง
สื่อสาร Eng ได้ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
02-0277868
บริษัท ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม - ผู้ที่สนใจ 081-9045208
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Staff Production Control (STROE) (ช)
- Staff QC (ญ)
- Staff PPA รับรองกระบวนการผลิต (ญ)
- Staff Personnel (ญ)
- พนักงานคุมเเครื่องฉีดพลาสติก
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับ Forklift ได้
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส.
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส. มีความรู้ด้านช่าง
- อายุ 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี ใช้คอมได้
- อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เข้ากะได้
035-351831-35
บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด (ตัวแทนหางาน) - ช่างเทคนิค - สายช่างเทคนิคและวิศวกร Automation&
Robotice
086-3564491
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 21-40 ปี วุฒิ ม.3-ปวส. ทุกสาขา 092-2575370
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงาน รายวัน (ช) - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
035-350687-97 ต่อ 146,305
081-8518732
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมิถุนายน 2565

บริษัท   คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงานขับรถส่งของ
- พนักงานล้างงาน (ช)
- พนักงานแผนก Packing
- อายุ 18-40 ปี ขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้
- อายุ 18-35 ปี ทำงานล่วงเวลาได้
- อายุ 18-35 ปี ทำงานล่วงเวลาได้
035-351465 ต่อ 17
บริษัท ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัด - Sale&Marking - อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารการ
จัดการ, วิศวอุตสาหกรรม
035-351438
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนพฤษภาคม 2565

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) - อายุ 21-40 ปี วุฒิ ม.3-ปวส. ทุกสาขา 092-2575370
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - STAFF QC (ญ)
- วุฒิ ปวส. อายุ 18-35 ปี ใช้เครื่องมือวัดได้ 035-351831-35
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงานขับรถส่งของ - ขับรถกระบะ/รถตู้ เกียร์ธรรมดาได้ 035-351465 ต่อ 17
Kitagawa Electronics (Thailand) Co.,Ltd. - QC Staff (ญ) - วุฒิ ม.6 อายุ 18-25 ปี 035-350201-3
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน) (ช) - วุฒิ ม.6- ปวส. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 035-350766-68 ต่อ 0, 301
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนเมษายน 2565

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ผู้ช่วยช่าง
- พนักงานฝ่ายผลิต Packing
- พนักงาน แผนก QC
- พ่อบ้าน
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 เข้ากะ และทำ OT ได้
- วุฒิ ม.6
- วุฒิ ป.4
035-351465 ต่อ 17
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350687-97
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Staff PPA
- พนักงานประกอบงาน
- พนักงานค้มเครื่องฉีดพลาสติก
- พนักงานพิมพ์ตัวอักษร
- ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส.
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส.
035-351831-35 ต่อ 107-109
บริษัท พีซี คอมแพคท์ โปรดักส์ จำกัด - Supervisor Production

- Line Leader Production
- Line Leader QA/QC และ พนักงาน QC
- Document Controller

- ช่างเทคนิค Technician (Production Line,
QA/QC) (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ประสบการณ์ 5 ปี
พูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- วุฒิ ม.6-ปวส. มีประสบการณ์ในไลน์ผลิต
- วุฒิ ม.6-ปวส. มีความรู้การใช้เครื่องมือวัด
- วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ประสบการณ์ 5 ปี
มีประสบการณ์การทำระบบ ISO เป็นอย่างดี
- วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านช่างเทคนิค ไฟฟ้าฯลฯ
ประสบการณ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3-4 ปี
- วุฒิ ม.3-ปวส.
02-0277868
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมีนาคม 2565

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก
- พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุ 18 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 097-3710803, 094-3391567
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. 035-351660 ต่อ 104
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ผู้ช่วยช่าง
- พนักงานฝ่ายผลิต Packing
- พนักงาน แผนก QC
- พ่อบ้าน
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้เครื่อง Press ได้
- วุฒิ ม.3 เข้ากะ และทำ OT ได้
- วุฒิ ม.6
- วุฒิ ป.4
035-351465 ต่อ 17
บริษัท ทีเอส โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-2657904
บริษัท ซีพี คอมแพคท์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายบุคคล HR (ญ)

- Clerk/ Document control/ Administrator

- วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ/QC Engineer(ช)

- ช่างเทคนิค Technician (ช)

- พนักงานฝ่ายผลิต
- พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
QA/QC/IQA
- อายุ 25-40 ปี วุฒิ ป.ตรี+ ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 5ปี
- อายุ 25-35 วุฒิ ปวช-ป.ตรี ประสบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- อายุ 25-35 วุฒิ ปวช-ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และด้าน ISO
- อายุ 18-35 วุฒิ ปวช-ปวส.(ไฟฟ้าเครื่องกล)
ประสบการณซ่อมบำรุง์ 1-3 ปี
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส ประสบการณ์
ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
065-8169962
บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงาน QC
- พนักงานฝ่ายผลิต (ญ)
- อายุ 18-35 ปี วูฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วูฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-351831-35 ต่อ 107-109
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350555 ต่อ 0, 212
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) - ช่างเทคนิค - อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า) 035-350142, 035-350144-5
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟร่เซ่นฟู้ดส์ (ปท) จำกัด - เปิดประมูลขายสินทรัพย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยกเลิกใช้งาน ครั้งที่ 3-2021
- ร้านค้าขายอาหาร และเครื่องดื่ม
- ผู้ที่สนใจ 063-2066970-9 ต่อ 154
บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด - จนท.รับส่งเครื่องมือวัด (ช) - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035-350137-8 ต่อ 14
บริษัท อาซาอิ ไทย จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ทำงานล่วงเวลาได้ 035-314014-17

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนกุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ซีพี คอมแพคท์ โปรดักส์ จำกัด - พนักงานฝ่ายบุคคล HR (ญ)

- Clerk/ Document control/ Administrator

- วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ/QC Engineer(ช)

- ช่างเทคนิค Technician (ช)

- พนักงานฝ่ายผลิต
- พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
QA/QC/IQA
- อายุ 25-40 ปี วุฒิ ป.ตรี+ ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 5ปี
- อายุ 25-35 วุฒิ ปวช-ป.ตรี ประสบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- อายุ 25-35 วุฒิ ปวช-ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และด้าน ISO
- อายุ 18-35 วุฒิ ปวช-ปวส.(ไฟฟ้าเครื่องกล)
ประสบการณซ่อมบำรุง์ 1-3 ปี
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช-ปวส ประสบการณ์
ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
065-8169962
บริษัท คัม หยูน พรีซิสชั่น เทคโนโลยีส์ (ปท.) จำกัด - แม่บ้าน - อายุ 25-55 ปี มีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ อ่านออก เขียนได้
065-4286351, 065-9396432
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - ผู้ช่วยช่าง
- พนักงานฝ่ายผลิต Packing
- พนักงาน แผนก QC
- พ่อบ้าน
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้เครื่อง Press ได้
- วุฒิ ม.3 เข้ากะ และทำ OT ได้
- วุฒิ ม.6
- วุฒิ ป.4
035-351465 ต่อ 17
บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - Technician ประจำหน่วย Machining (ช)

- Technician ประจำหน่วย Finishing (ช)
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่อง CNC
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์
035-350195 ต่อ 11,15
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟร่เซ่นฟู้ดส์ (ปท) จำกัด - เปิดประมูลผู้รับซื้อของเสีย ครั้งที่ 1/2565 - ผู้ที่สนใจ 063-2066970-9 ต่อ 154
บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 20 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-9017700 (ซับ)
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเซียลลิซ จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 082-0951024
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - แม่บ้าน
- พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุ 20-45 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-350555 ต่อ 0, 212
บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด - Production Staff (ช) - อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 035-314089-92 #102
Amazon สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค - พนักงานหน้าร้าน - อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3,ปวช. สาขาบัญชี
บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
091-8509647,035-951069

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนมกราคม 2565

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด - พนักงานบัญชี (ญ)
- พนักงานซัพพอร์ตฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- อายุ 24 ปี+ วุฒิ ปวส-ป.ตรี ประสบการ์ 2 ปี+
- อายุ 24 ปี+ วุฒิ ปวส-ป.ตรี ประสบการ์ 2 ปี+
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ปวส-ป.ตรี ประสบการ์ 1 ปี+
091-7268694
บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด - Production Stamping - อายุ 21 ปี+ วุฒิ ม.6-ปวส. 035-314031-4
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด - ช่างซ่อมบำรุง (ช)
- พนักงานฝ่ายผลิต (ช)
- อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปวส.
- อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-350027-31 ต่อ 12
บริษัท นาคามูระ คากาคุ (ประเทศไทย) จำกัด - แผนกไฟฟ้า (ช) - อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป 035-729201-4
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จํากัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 21-38 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 084-7360503
บริษัท โปรไวด์ เทคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - ญ อายุ 19-42 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ช อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
084-7360503
บริษัท ไตรอินเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานรายวัน (ช) - อายุ 18-32 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 092-2763425
บริษัท ยามาโตะ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน) - อายุ 20-30 ปี ขึ้นไป วุฒิมัธยมศึกษา 035-352028-32 ต่อ 201
บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ปท.) จำกัด - Technicians - อายุ 22 ปี+ วุฒิ ปวช./ปวส. มีประสบการณ์ 035-350501 ต่อ710
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต (ช) - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3+ 035-729557-8
ร้านมินิมาร์ท - พนักงานประจำร้าน (ญ) - อายุ 18-48 ปี ทำงานเป็นกะได้ 081-8282258

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนธันวาคม 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด - ร้านค้า - ผู้สนใจ 035350880
บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด - แม่บ้าน - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-350054 ต่อ 0
บจก.เอ็กเซลเล้นท์ เมดิคอล เทคโนโลยี (ปท) - ล่าม (ภาษาจีน)
- พนักงาน QC (ญ)
- พนักงาน Electric Engineer (ช)
- QC Supervisor
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ปวช ขึ้นไป
- อายุ 30 ปี+ วุฒิ ปวส ขึ้นไป
- อายุ 32-45 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี
098-4412500
บริษัท เอ็มเอฟดี พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Sale&Marketing Engineer
- CNC Machining Center / CNC Lathe
Engineers (ช)
- Production Manager (ช)
- QA Supervisor
- อายุ 20-40 ปี สื่อสาร Eng/Japanes
- อายุ 20-45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี

- อายุ 20-45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี
- อายุ 20-40 ปี ประสบการณ์ 2 ปี
035-352765-6
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Engineer Experiment (รายเดือน) (ช)
- PM Staff (รายเดือน)
- พ่อบ้าน/คนสวน (รายวัน)
- พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) (ช)
- พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) (ช)
- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) (ญ)
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ สื่อสาร Eng
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวข้อง
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ม.3+
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - QC (ญ)
- พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
035-729557-8
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน STORE
- พนักงาน QC
- พนักงาน PACKING
- อายุ 18 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-351465 ต่อ 17
       

ตำแหน่งงานว่างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เดือนพฤศจิกายน 2564

บริษัท ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - อายุ 21-45 ปี วุฒิ ม.3-ปวส. ทุกสาขา 092-2575370
บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด - แม่บ้าน - อายุ 20-45 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 035-350555 ต่อ 0, 212
บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด - Engineer Experiment
- PM Staff
- พ่อบ้าน/คนสวน
- พนักงานฝ่ายผลิต
- พนักงานคลังสินค้า
- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
- อายุ 22 ปี+ วุฒิ ป.ตรี+ เครื่องกล
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวข้อง
- อายุ 35 ปี+ วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 25 ปี+ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 20 ปี+ วุฒิ ม.3+
035-350122-4 ต่อ 114
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานรายวัน (ช)
- STAFF NEW MODEL (ช)
- อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 23-32 ปี วุฒิ ปวส.+ สาขา Engineer
035-350700
ศูนย์การค้าพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท อยุธยา (บางปะอิน) - พนักงานขาย
- แคชเซียร์
- คนสวน
- ช่างซ่อมบำรุง (แอร์)
- การเงิน
- อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 035-747474, 094-2715288
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด - พนักงานฝ่ายผลิต - วุฒิ ม.3, กศน. ขึ้นไป อายุ 18-45 ปี 084-7360503 (ซับ)
บริษัท เกรทเฉียง จำกัด - พนักงาน Store (ช)
- พ่อบ้าน/คนสวน (ช)
- พนักงาน ล้างงาน พนักงานทั่วไป
แผนก Packing
- อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
035-351465-6 ต่อ 17
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ร้านอาหาร ประจำบริษัท - มีประสบการณ์ในการขายในโรงงาน
- จำหน่ายสินค้าในเวลาที่กำหนดได้
035-315600 ต่อ 71103
089-9024552
บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - QC (ญ) - อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 035-729557-8
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟร่เซ่นฟู้ดส์ (ปท) จำกัด - เปิดประมูลผู้รับซื้อและรับกำจัดของเสีย - ผู้ที่สนใจ 063-2066970-9 ต่อ 154

 

 
 
 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com